Taxaties

Het taxeren van onroerend goed is een vak apart. Er zijn vele factoren die de waarde van onroerend goed beïnvloeden, zoals de locatie, de actuele marktomstandigheden, de staat van onderhoud en economische kwaliteit, maar ook de juridische status van een object.
Daar komt bij dat een object op verschillende manieren gewaardeerd kan worden voor verschillende doeleinden. Het lijkt misschien vreemd, maar dit betekent dat één object verschillende waarden kan hebben. Een marktwaarde, een waarde in verhuurde staat, een waarde voor en na verbouwing of een waarde in het economische verkeer, een waarde welke de Belastingdienst hanteert.

U kunt een taxatie nodig hebben voor de aanvraag of het oversluiten van uw hypotheek, of een waardebepaling om bij de aankoop van een object sterker te staan. Maar ook kan er een taxatie benodigd zijn voor belastingaangelegenheden, een zogenaamde minnelijke waardering.

Validatie
Wanneer u een taxatie wilt laten verrichten voor uw financiering dan zal de geldverstrekker u vragen om een gevalideerd taxatierapport. 

Elke taxatie is uniek. Wij gaan graag samen met u nader in op uw specifieke taxatievragen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend bellen met:

0548 - 21 22 79 of mailen naar: info@bulsinkmakelaars.nl


Heeft u een vraag?

Terugbellen?

Stuur ons een email